en English version
2 sierpnia 2014 r. (sobota)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Struktura org. / V Wydz. Ksiąg Wieczystych
V Wydział Ksiąg Wieczystych
 
Przewodniczący: SSR Anna Janic
Kierownik Sekretariatu: Maria Dudzik
 
Adres: ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna
Pokój nr: 08
Telefon: (32) 210-33-73 w.30
Fax: (32) 210-33-73 w.63
E-mail:ksiegi.wieczyste@pszczyna.sr.gov.pl
 
Właściwość rzeczowa: prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
 
Terminy przyjmowania stron:
Sekretariat:
poniedziałek 8:30 - 18:00
wtorek-piątek 8:30 - 15:00
 
Przewodniczący wydziału:
piątek 10:00 - 12:00

Informacje dodatkowe:


Odpisy z ksiąg wieczystych wydawane są przez Ekspozyturę Centralnej Informacji (ECI) funkcjonującą przy V Wydziale Ksiąg Wieczystych (budynek przy ul. ks. bp. Bogedaina 14, pok. A005) :

- w poniedziałek od godziny 8:30 do 18:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00.
 
Przeglądanie treści ksiąg wieczystych możliwe jest:
a) osobiście w ECI, która dysponuje odpowiednio przygotowanymi stanowiskami komputerowymi lub
b) przez Internet za pomocą Modułu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (http://ekw.ms.gov.pl, Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych).

Informację o numerze elektronicznej księgi wieczystej w oparciu o posiadany numer tradycyjnej (papierowej) księgi wieczystej uzyskać można posługując się formularzem udostępnionym w menu Informacje dodatkowe - Numery ksiąg wieczystych.
 
Przeglądanie treści ksiąg wieczystych jest bezpłatne.
Wydruk treści księgi wieczystej z Modułu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczysytch nie potwierdzony przez ECI nie stanowi odpisu z księgi wieczystej.
 
Wnioski o wpisy w księgach wieczystych (w tym założenie księgi wieczystej) przyjmowane są przez Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych (pom. A006). 
 
 
Formularze wniosków oraz sposoby składania wniosków
Wniosek o odpis z ksiegi wieczystej/wpis w księdze wieczystej należy złożyć osobiście lub listownie na obowiązującym formularzu. Formularze dostępne są w siedzibie ECI, Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych oraz na stronie internetowej (dział Wzory pism i formularze).
 
Wniosek o odpis z ksiegi wieczystej składany listownie należy zaadresować na Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa).
Wniosek o wpis w ksiedze wieczystej składany listownie należy zaadresować na V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.
 
 
Opłaty za odpisy/wpisy w księgach wieczystych
Do wniosku o odpis z ksiegi wieczystej/wpis w księdze wieczystej należy załączyć dowód wpłaty.
Opłatę można uiścić w kasie tut. Sądu (Uwaga! Godziny urzędowania Kasy)
lub przelewem bankowym na konto:
NBP o/o Katowice
45 1010 1212 3060 5622 3100 0000 z dopiskiem:
opłata za odpis z KW nr …. (podać numer księgi wieczystej)
lub
opłata za wpis w KW nr …. (podać numer księgi wieczystej)
 
Opłata za:
1) wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej wynosi 30 zł,
2) wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej wynosi 60 zł,
3) wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 10 zł.
 
Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 

 


Mapa strony    Polityka prywatności    Redakcja    Kontakt z administratorem    Pomoc
Serwis pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie
Copyright © 2005-2014 Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, NIP: 638 10 39 662, REGON: 000322146