e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2018-03-20

I Wydział Cywilny

Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:30:00 I C 606/16 Aleksandra Bierońska-Oziębło
10:20:00 I C 6/17 Aleksandra Bierońska-Oziębło
12:00:00 I C 2312/17 Aleksandra Bierońska-Oziębło
12:20:00 I Co 114/16 Aleksandra Bierońska-Oziębło
12:50:00 I C 2045/17 Aleksandra Bierońska-Oziębło
13:30:00 I Ns 954/17 Aleksandra Bierońska-Oziębło
Sala: 129
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 I Ns 467/17 Cecylia Kenig
10:00:00 I Ns 894/17 Cecylia Kenig
10:40:00 I Ns 953/17 Cecylia Kenig
11:15:00 I Ns 337/17 Cecylia Kenig
11:30:00 I Ns 958/17 Cecylia Kenig
11:45:00 I Ns 918/17 Cecylia Kenig
12:00:00 I Ns 603/17 Cecylia Kenig
12:15:00 I Ns 438/17 Cecylia Kenig
13:00:00 I Ns 973/17 Cecylia Kenig
13:15:00 I Ns 972/17 Cecylia Kenig
13:30:00 I Ns 909/17 Cecylia Kenig
13:45:00 I Ns 72/18 Cecylia Kenig
Sala: 242
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
10:00:00 I C 1193/17 Maria Fojcik

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II Kop 5/18 Rafał Górka
09:20:00 II K 392/17 Rafał Górka
10:40:00 II K 118/17 Rafał Górka
11:00:00 II K 86/17 Rafał Górka
11:20:00 II K 552/17 Rafał Górka
11:40:00 II K 182/17 Rafał Górka
13:00:00 II K 856/17 Rafał Górka
13:15:00 II K 826/16 Rafał Górka
13:45:00 II Ko 11/18 Rafał Górka
14:00:00 II K 25/18 Rafał Górka
14:30:00 II Kp 45/18 Rafał Górka
Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
10:00:00 II K 103/16 Dariusz Guzdek
10:15:00 II K 19/18 Beata Pawłowska-Tarnawa
11:15:00 II K 699/17 Beata Pawłowska-Tarnawa
13:00:00 II K 1081/17 Beata Pawłowska-Tarnawa
13:00:00 II K 853/17 Beata Pawłowska-Tarnawa
13:40:00 II K 757/17 Beata Pawłowska-Tarnawa
13:40:00 II Kp 385/17 Beata Pawłowska-Tarnawa
14:00:00 II K 145/17 Beata Pawłowska-Tarnawa
Sala: 243
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:50:00 II W 231/18 Artur Kot
08:55:00 II K 123/18 Artur Kot
09:00:00 II Kp 55/18 Artur Kot
09:30:00 II W 24/18 Artur Kot
11:00:00 II K 1060/17 Artur Kot
12:45:00 II W 86/18 Artur Kot

IV Wydział Pracy

Sala: 157
Budynek: ul. Bogedaina 14a
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 IV P 4/18 Ewa Wieczorek
09:00:00 IV P 125/17 Ewa Wieczorek
11:00:00 IV P 11/18 Ewa Wieczorek
13:00:00 IV P 136/17 Ewa Wieczorek
14:00:00 IV P 12/18 Ewa Wieczorek
14:00:00 IV P 1/17 Ewa Wieczorek

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-20 11:17:07
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry