e-Wokanda

Rozprawy na dzień: 2018-03-23

I Wydział Cywilny

Sala: 128
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 I C 9/18 Ewa Wieczorek
09:00:00 I C 271/18 Ewa Wieczorek
10:00:00 I C 417/18 Ewa Wieczorek
11:30:00 I C 74/18 Ewa Wieczorek
12:10:00 I C 196/18 Ewa Wieczorek
13:00:00 I C 405/18 Ewa Wieczorek
13:40:00 I Co 161/18 Ewa Wieczorek
14:20:00 I Ns 86/18 Ewa Wieczorek
Sala: 129
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:30:00 I C 26/17 Paulina Piątek-Italiano
08:30:00 I Co 1579/17 Paulina Piątek-Italiano
09:30:00 I C 1396/17 Paulina Piątek-Italiano
12:00:00 I C 2613/17 Paulina Piątek-Italiano
12:30:00 I C 2651/17 Paulina Piątek-Italiano
13:10:00 I C 2284/17 Paulina Piątek-Italiano
13:30:00 I C 2615/17 Paulina Piątek-Italiano
14:10:00 I C 3033/17 Paulina Piątek-Italiano
14:40:00 I Ns 382/16 Paulina Piątek-Italiano
15:10:00 I C 1949/17 Paulina Piątek-Italiano
15:15:00 I C 755/17 Paulina Piątek-Italiano

II Wydział Karny

Sala: 118
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II K 37/18 Rafał Górka
09:15:00 II K 685/17 Rafał Górka
10:00:00 II W 1317/16 Rafał Górka
10:30:00 II W 546/17 Rafał Górka
11:30:00 II K 562/17 Rafał Górka
12:30:00 II W 524/17 Rafał Górka
14:00:00 II K 565/16 Rafał Górka
14:30:00 II Kp 51/18 Rafał Górka
Sala: 231
Budynek: ul. Bogdeina 14
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:00:00 II K 89/18 Tomasz Iwanek
09:10:00 II W 212/18 Tomasz Iwanek
09:40:00 II W 768/17 Tomasz Iwanek
11:15:00 II K 952/17 Tomasz Iwanek
13:15:00 II K 961/17 Tomasz Iwanek
15:00:00 II K 18/18 Tomasz Iwanek
15:10:00 II W 208/18 Tomasz Iwanek

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sala: 116
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:20:00 III RNs 222/17 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
08:20:00 III RNs 19/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
09:00:00 III RNs 8/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
09:20:00 III Nsm 36/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
10:00:00 III Nsm 35/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
10:30:00 III Nsm 34/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
10:50:00 III Nsm 38/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
11:20:00 III Nsm 58/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
11:50:00 III Nsm 57/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
12:30:00 III Nsm 26/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
13:00:00 III RCo 3/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
13:20:00 III RC 301/17 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
14:00:00 III Nkd 11/18 Magdalena Wicher - Kraszewska Odwołana
Sala: 117
Budynek: ul. Bogedaina 8
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
08:00:00 III Nsm 338/17 Jan Maśka
08:30:00 III Nsm 37/18 Jan Maśka
09:00:00 III RC 6/18 Jan Maśka
10:00:00 III RNs 254/17 Jan Maśka
10:50:00 III Nsm 533/17 Jan Maśka
13:00:00 III Nsm 30/18 Jan Maśka
13:30:00 III Nsm 31/18 Jan Maśka
14:00:00 III Nsm 32/18 Jan Maśka
14:30:00 III Nsm 33/18 Jan Maśka

Sala: 157
Budynek: ul. Bogedaina 14a
Godzina Sygnatura Sędzia Uwagi
09:30:00 VI Ko 2420/17II K 254/16Wpkz 379/2017wyrok łączny SSR Artur Kot
09:50:00 VI Ko 224/18II K 243/172 Ds 225/17 SSR Artur Kot
10:10:00 VI Ko 396/18II K 1014/16Kdł. 101/2017/K2424RKS.60.35.16 SSR Artur Kot
10:30:00 VI Ko 394/18IIK 807/15 SR w Tychach---- SSR Artur Kot
10:50:00 VI Ko 420/18II K 44/17Kdł. 172/2017/K1 Ds 1250/16 SSR Artur Kot
11:10:00 VI Ko 418/18IIK 550/17Kdł. 20/2018/K1Ds 663/17 SSR Artur Kot
11:30:00 VI Ko 406/18II K 877/161 Ds 698/16 SSR Artur Kot

Ostatnia aktualizacja: 2018-03-22 11:17:12
Niniejsza e-wokanda nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22) i stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych.

do góry