e-Płatności Sądowe

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 i 948) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.).


W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-Płatności Sądowe dostępny pod adresem:

https://oplaty.ms.gov.pl/

System udostępnia następujące funkcjonalności:

  • Zapłata do sprawy
  • Zapłata wstępna do sprawy
  • Zakup znaku opłaty sądowej
  • Historia transakcji

Zgodnie z Regulaminem systemu e-Płatności z tytułu wykonania transakcji operator płatności pobiera od Użytkownika prowizję w wysokości podanej
przez operatora przed złożeniem zlecenia płatniczego wykonania transakcji, stanowiącą 0,0001% wartości transakcji, jednak nie mniej niż 0,39 zł.

Zakupiony w systemie e-Płatności znak opłaty sądowej można w szczególności wydrukować i dołączyć w sposób trwały do pisma podlegającego opłacie.


System ePłatności nie zastępuje dotychczasowych kanałów płatności. Nadal istnieje możliwość uiszczania opłat sądowych za pomocą przelewu bankowego lub gotówkowo w kasie Sądu.

  • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Pszczynie
  • Pierwsza publikacja:Janyga Damian2018-02-02 12:15:46
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
do góry