Strona główna

Aktualności

 • OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Sajdok zm. 31.07.2019r.

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 25 listopada 2019 r. został złożony przez Urszulę Sajdok w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym wykaz inwentarza spadku po Mariuszu Sajdok, synu Danuty i Andrzeja, posiadającego PESEL nr: 71102500235, zmarłym w dniu 31 lipca 2019 r.

 • Ogłoszenie z dnia 25.06.2020r. w sprawie I Ns 674/19

  Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna informuje, iż przez tut. Sądem toczy się sprawa z wniosku Danuty Pękała oraz Krzysztofa Pękała o zasiedzenie nieruchomości położonej w Górze w Gminie Miedźna objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Pszczynie o numerze KW KA1P/0002769/9

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 928/19)

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 928/19 zezwolił Wiesławowi Kielochowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 712,00 zł (siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 0/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Mateuszowi Kielochowi

 • OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 927/19)

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 927/19 zezwolił Wiesławowi Kielochowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 712,00 zł (siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 0/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Szymonowi Kielochowi

wszystkie wiadomości

Sąd Rejonowy w Pszczynie

ul. ks. bp. Bogedaina 14,
43-200 Pszczyna
 • tel.: 32 44 94 100
 • fax: 32 44 94 109
 • e-mail:
 • NIP: 638 10 39 662
 • REGON: 000322146
 • panelGodziny pracy
 • panelOrganizacja Sądu
 • Portal informacyjnyPortal Informacyjny
 • Rachunki bankoweRachunki bankowe
 •  Dojazd do sąduDojazd do Sądu
 • FormularzeFormularze

 Najczęściej czytane

Jednostki nadrzędne

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl
Sąd Apelacyjny w Katowicach
www.katowice.sa.gov.pl
Sąd Okręgowy w Katowicach
www.katowice.so.gov.pl
grafika jednostki nagrzędne
do góry