Strona główna

Aktualności

 • ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW OD DNIA 01.06.2020 R.

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. przywraca się obsługę interesantów w Sądzie Rejonowym w Pszczynie...

 • Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Marii Brackiej

  W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 9 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 75/20, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marii Brackiej, PESEL 53081504583, córce Ludwika i Heleny zmarłej dnia 17 marca 2018 roku w Pszczynie, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Piasek, ul. Podleśna 26.

 • INFORMACJA O DAROWIŹNIE

  Stosownie  do treści § 39 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz.2004) Sąd Rejonowy w Pszczynie informuje o dokonaniu na rzecz Fundacji NUBIA  z siedzibą: 84-240 REDA ul. Gdańska 48E darowizny nw. składników rzeczowych majątku

 • Sporządzenie spisu inwentarza spadku po Arkadiuszu Sobisz

  W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r. tut. Sąd, w sprawie o sygn. akt I Ns 233/16, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Arkadiuszu Sobisz, synu Stanisława i Bronisławy, posiadającym PESEL nr: 64011104638, zmarłym w dniu 15 maja 2015 r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Wola

wszystkie wiadomości

Sąd Rejonowy w Pszczynie

ul. ks. bp. Bogedaina 14,
43-200 Pszczyna
 • Telefon: 32 44 94 100
 • Faks: 32 44 94 109
 • Adres e-mail:
 • NIP: 638 10 39 662
 • REGON: 000322146

 Najczęściej czytane

Jednostki nadrzędne

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl
Sąd Apelacyjny w Katowicach
www.katowice.sa.gov.pl
Sąd Okręgowy w Katowicach
www.katowice.so.gov.pl
grafika jednostki nagrzędne
do góry