17 grudnia 2017 r. (niedziela)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Mediacja
 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez Sąd Okręgowy w Katowicach i dostępne pod adresem: www.katowice.so.gov.pl (menu Informacje - Listy mediatorów).

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych są dostępne pod adresem: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 

Funkcję Koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Katowicach pełni Pan SSO Lech Skórski