18 października 2017 r. (środa)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Ogłoszenia sądowe
OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Helenie Biela zm. 24.02.2017r.

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Pszczynie, w sprawie o sygn. akt I Ns 648/17, ogłasza o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Helenie Biela córce Ludwika i Anny, PESEL 490220 22120 , zmarłej dnia 24 lutego 2017r., ostatnio stale zamieszkałej w Suszcu , który został sporządzony przez Leszka Piszczatowskiego przed przed Notariuszem Michałem Senetrą w jego Kancelarii Notarialnej w Żorach do Rep. A 879/2017 w dniu 1 sierpnia 2017 roku.
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.Mapa strony    Polityka prywatności    Redakcja    Kontakt z administratorem    Pomoc
Serwis pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie
Copyright © 2005-2017 Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, NIP: 638 10 39 662, REGON: 000322146