17 grudnia 2017 r. (niedziela)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności.

Definicje

Sąd - oznacza Sąd Rejonowy w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14
Serwisy internetowe - strony internetowe prowadzone przez Sąd pod adresem www.pszczyna.sr.gov.pl oraz www.bip.pszczyna.sr.gov.pl.
Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisów internetowych
 
Wyszczególnienie zbieranych przez Sąd danych

1. Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty w Serwisach internetowych, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika (m.in. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, frazy z wyszukiwarki itp.)

2. Dane osobowe oraz dane kontaktowe
W przypadku kontaktu Użytkownika z Sądem za pomocą Serwisów internetowych, telefonu, poczty email zbierane są dane osobowe oraz dane kontaktowe (m.in. imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania).

Opis sposobu korzystania przez Sąd z gromadzonych danych

Gromadzone dane, używane są do:
1. nawiązania kontaktu z Użytkownikiem związanego z zapytaniem, na które Użytkownik oczekuje odpowiedzi,
2. przesyłaniem wiadomości e-mail zamówionych przez Użytkowników,
3. wewnętrznym badaniem zainteresowania działami witryny,
4. analizy poszukiwanych informacji przez Użytkowników w celu uzupełnienia zawartości merytorycznej Serwisów internetowych.

Wszelkie dane pozyskane przy pomocy Serwisów internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek Sądu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom, urzędom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami, lub które nie posiadają odpowiednich uprawnień do tych danych.

Opis sposobu kontaktu sądu z Użytkownikiem

Sąd może kontaktować się z Użytkownikiem drogą elektroniczną:
1. poprzez e-mail (w przypadku ujawnienia takiej informacji przez Użytkownika)
2. telefonicznie i za pomocą faksu (w przypadku ujawnienia takiej informacji przez Użytkownika)

Opis sposobu zmiany przez Użytkownika danych osobowych

Istnieje możliwość poprawiania błędnych danych osobowych  oraz danych kontaktowych i usuwania tych danych na żądanie Użytkowników. Wniosek o poprawienie lub usunięcie danych osobowych lub kontaktowych należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Sąd Rejonowy w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 14 lub pocztą e-mail na adres informatycy@pszczyna.sr.gov.pl. Danych zbieranych automatycznie nie można zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie "cookies"

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp do Serwisów internetowych (m.in. zapamiętanie wielkości czcionki) mogą być oparte na plikach "cookies". Akceptowanie plików "cookies" nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów internetowych. Wyłączenie obsługi plików "cookies" w przeglądarce internetowej nie uniemożliwia korzystania z Serwisów internetowych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików "cookies".

Opis sposobu zabezpieczenia przetwarzanych danych

Stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Gromadzone dane zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom bez informowania o tym Użytkowników.


Korzystanie z Serwisów internetowych oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

 


Mapa strony    Polityka prywatności    Redakcja    Kontakt z administratorem    Pomoc
Serwis pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie
Copyright © 2005-2017 Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, NIP: 638 10 39 662, REGON: 000322146