17 grudnia 2017 r. (niedziela)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Struktura org.
Prezes Sądu Rejonowego:
SSR Dariusz Guzdek
Sekretariat: tel. 32 44 94 190 Adres e-mail prezes@pszczyna.sr.gov.pl
 
Kompetencje Prezesa Sądu określa art. 22 § 1 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015r., poz. 133 j.t. z późn. zm.) i Dział II Rozdział 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.). Prezes Sądu kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu.
Wiceprezes
SSR Ewa Wieczorek
Sekretariat: tel. 32 44 94 190 Adres e-mail wiceprezes@pszczyna.sr.gov.pl
 
Dyrektor:
Ewa Techman
Sekretariat: tel. 32 44 94 188 Adres e-mail dyrektor@pszczyna.sr.gov.pl

Kompetencje Dyrektora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.). 


Mapa strony    Polityka prywatności    Redakcja    Kontakt z administratorem    Pomoc
Serwis pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie
Copyright © 2005-2017 Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, NIP: 638 10 39 662, REGON: 000322146