17 grudnia 2017 r. (niedziela)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Mapa strony
- Strona główna
- E-Wokanda
- Aktualności
- Struktura org.
    - Podstawy prawne
    - Właściwość miejscowa
    - Kierownictwo
    - I Wydział Cywilny
    - II Wydział Karny
    - III Wydział Rodzinny i Nielet.
    - IV Wydział Pracy
    - V Wydział Ksiąg Wieczystych
    - VI Wydział Wyk. Orzeczeń
    - Oddział Administracyjny
    - Oddział Finansowy
    - I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
    - Sekcja Informatyczna
    - Sekcja Gospodarcza
    - Biuro Obsługi Interesantów
    - Biuro podawcze
    - Samodzielna Sekcja ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- Informacje
    - Godziny urzędowania
    - Konta bankowe
    - Rejestry Sądowe
    - Biegli sądowi
    - Lekarze sądowi
    - Komornicy
    - Tłumacze przysięgli
    - Wzory pism i formularze
    - Opłaty sądowe
    - Pomoc prawna
    - Pytania i odpowiedzi
    - Skargi i wnioski
    - Inne instytucje
    - Lista sędziów i referendarzy
    - Podziały czynności
    - Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie
    - Portal orzeczeń
    - Dane statystyczne
- Mediacja
- Ogłoszenia sądowe
- Zamówienia publiczne
    - Plan zamówień publicznych
- Oferty pracy
- Informacje publiczne
    - Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    - Forma prawna
    - Organizacja jednostki
    - Przedmiot działalności
    - Majątek
    - Tryb działania jednostek organizacyjnych
    - Tryb działania państwowych osób prawnych
    - Sposoby załatwiania spraw
    - Rejestry, ewidencje i archiwa
    - Finanse
    - Kontrola zarządcza
    - Działalność nadzorcza
    - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
- Informacje dodatkowe
    - Kwartalnik "Na wokandzie"
    - Numery ksiąg wieczystych
    - Transition Facility 2006
    - Dojazd
    - Informacja dla niepełnosprawnych
    - Galeria zdjęć
- Broszury informacyjne
Mapa strony    Polityka prywatności    Redakcja    Kontakt z administratorem    Pomoc
Serwis pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie
Copyright © 2005-2017 Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, NIP: 638 10 39 662, REGON: 000322146