23 listopada 2017 r. (czwartek)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Struktura org. / V Wydział Ksiąg Wieczystych
V Wydział Ksiąg Wieczystych
 
Przewodniczący: SSR Paulina Piątek-Italiano
Kierownik Sekretariatu: Anna Janota
 
Adres: ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna
Pokój nr: 07
Telefon: (32) 44 94 100
Fax: (32) 44 94 153
E-mail:ksiegi.wieczyste@pszczyna.sr.gov.pl
 
Właściwość rzeczowa: prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
 
Terminy przyjmowania stron:
Sekretariat:
poniedziałek 9:00 - 18:00
wtorek-piątek 8:00 - 15:00
 
Przewodniczący wydziału:
czwartek 12:00 - 14:00

Informacje dodatkowe:


Odpisy/wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu ksiąg wieczystych wydawane są przez Ekspozyturę Centralnej Informacji (ECI) funkcjonującą przy V Wydziale Ksiąg Wieczystych (budynek przy ul. ks. bp. Bogedaina 14, pok. A005) :

- w poniedziałek od godziny 9:00 do 18:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Ponadto istnieje możliwość uzyskania odpisu/wyciągu z księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pomocą systemu informatycznego EKW dostępnego pod adresem  https://ekw.ms.gov.pl/.
 
Przeglądanie treści ksiąg wieczystych możliwe jest:
a) osobiście w ECI, która dysponuje odpowiednio przygotowanymi stanowiskami komputerowymi lub
b) przez Internet za pomocą Modułu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (http://ekw.ms.gov.pl, Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych).

Informację o numerze elektronicznej księgi wieczystej w oparciu o posiadany numer tradycyjnej (papierowej) księgi wieczystej uzyskać można posługując się formularzem udostępnionym w menu Informacje dodatkowe - Numery ksiąg wieczystych.
 
Przeglądanie treści ksiąg wieczystych jest bezpłatne.
 
Wnioski o wpisy w księgach wieczystych (w tym założenie księgi wieczystej) przyjmowane są przez Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych (pom. A005). 
 
Formularze wniosków oraz sposoby składania wniosków
Wniosek o odpis z ksiegi wieczystej/wpis w księdze wieczystej należy złożyć osobiście lub listownie na obowiązującym formularzu. Formularze dostępne są w siedzibie ECI, Biurze Podawczym Ksiąg Wieczystych oraz na stronie internetowej (dział Wzory pism i formularze).
 
 Opłaty za odpisy/wpisy z ksiąg wieczystych wydawane przez wydział ksiąg wieczystych
Do wniosku o odpis z ksiegi wieczystej/wpis w księdze wieczystej należy załączyć dowód wpłaty.
Opłatę można uiścić w kasie tut. Sądu (Uwaga! Godziny urzędowania Kasy)
lub przelewem bankowym na konto:
NBP o/o Katowice
45 1010 1212 3060 5622 3100 0000 z dopiskiem:
opłata za odpis z KW nr …. (podać numer księgi wieczystej)
lub
opłata za wpis w KW nr …. (podać numer księgi wieczystej)
 
Opłata za:
1) wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej wynosi 30 zł,
2) wydanie odpisu zupełnego księgi wieczystej wynosi 60 zł,
3) wydanie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 10 zł.
 
Opłaty za odpisy/wpisy z ksiąg wieczystych uzyskiwane za pośrednictwem systemu informatycznego EKW
Od wniosku o wydanie dokumentów za pośrednictwem systemu informatycznego EKW w celu jego samodzielnego wydrukowania pobierane są następujące opłaty:
za wniosek o wydanie:
a) odpisu zwykłego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł,
b) odpisu zupełnego księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł,
c) wyciągu z księgi wieczystej:
– pobierana jest opłata w wysokości 5 zł za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej
- pobierana jest opłata w wysokości 10 zł za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej
- pobierana jest opłata w wysokości 15 zł za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej
- pobierana jest opłata w wysokości 20 zł za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej
d) zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierana jest opłata w wysokości 5 zł

 

Opłaty za wpisy, wykreślenia wpisów w księgach wieczystych oraz założenie księgi wieczystej
Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Mapa strony    Polityka prywatności    Redakcja    Kontakt z administratorem    Pomoc
Serwis pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie
Copyright © 2005-2017 Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, NIP: 638 10 39 662, REGON: 000322146