18 października 2017 r. (środa)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Zamówienia publiczne

Znak sprawy: SG 223-5/17
 
Nazwa: 1.Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 8, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a – b i pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.) 2.Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a – b, pkt. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.) 3.Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14a, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a – b i pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm.)
Tryb: Zamówienie publiczne poniżej kwoty 30.000 Euro netto

Termin składania ofert: 2017-10-12 00:00


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia - Formularz propozycji cenowej (zarchiwizowane)

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia - Wykaz osób (zarchiwizowane)

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia - Wzór umowy (zarchiwizowane)

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (zarchiwizowane)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadmienie o unieważnieniu postępowaniaMapa strony    Polityka prywatności    Redakcja    Kontakt z administratorem    Pomoc
Serwis pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie
Copyright © 2005-2017 Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, NIP: 638 10 39 662, REGON: 000322146