17 grudnia 2017 r. (niedziela)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Informacje publiczne

Niniejszy serwis internetowy dostępny pod adresem www.pszczyna.sr.gov.pl pełni funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Zasady publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej regulują:

  • USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198).
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

Mapa strony    Polityka prywatności    Redakcja    Kontakt z administratorem    Pomoc
Serwis pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie
Copyright © 2005-2017 Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, NIP: 638 10 39 662, REGON: 000322146