17 grudnia 2017 r. (niedziela)
     Jesteś w:     www.pszczyna.sr.gov.pl / Pomoc
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym służącym do udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Składa się ze strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej dostępnej pod adresem: http://www.bip.gov.pl oraz stron podmiotowych. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie dostępna jest pod adresem: http://www.pszczyna.sr.gov.pl.

Struktura Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie

Lewą część nagłówka stanowi logo BIP stanowiące jednocześnie odnośnik do strony głównej BIP.
Na zakładce „REDAKCJA” opublikowane zostało imię, nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP Sądu Rejonowego w Pszczynie.
W celu ułatwienia odszukiwania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie, pod nagłówkiem umieszczona została wyszukiwarka. Aby z niej skorzystać, należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie, a następnie kliknąć w przycisk „Szukaj” lub wcisnąć klawisz ENTER.

W lewej części strony podmiotowej BIP Sądu Rejonowego w Pszczynie znajduje się menu przedmiotowe (podział tematyczny).
Pod każdym z opublikowanych dokumentów prezentowana jest informacja określająca datę publikacji, autora informacji oraz osobę, która dokonała publikacji.


Podstawa opracowania:
1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 68)
Mapa strony    Polityka prywatności    Redakcja    Kontakt z administratorem    Pomoc
Serwis pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Pszczynie
Copyright © 2005-2017 Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, NIP: 638 10 39 662, REGON: 000322146