Aktualności

Znaleziono wiadomości: 24.

 • ZAPRZESTANIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W I WYDZIALE CYWILNYM

  Dodano: 2020-10-20

  Od dnia 20 października 2020 roku godz. 13:30 do odwołania I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Pszczynie zaprzestaje bezpośredniej obsługi interesantów

 • ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW OD DNIA 01.06.2020 R.

  Dodano: 2020-05-29

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. przywraca się obsługę interesantów w Sądzie Rejonowym w Pszczynie...

 • Koordynator do spraw dostępności dla sądów apelacji katowickiej

  Dodano: 2020-10-02

  Informujemy o wyznaczeniu Pani Małgorzaty Cichowskiej, specjalisty ds. administracyjnych w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności dla sądów apelacji katowickiej, w tym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

 • INFORMACJA O DAROWIŹNIE

  Dodano: 2020-09-08

  Stosownie  do treści § 39 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz.2004) Sąd Rejonowy w Pszczynie informuje o dokonaniu na rzecz Fundacji NUBIA  z siedzibą: 84-240 REDA ul. Gdańska 48E darowizny nw. składników rzeczowych majątku ruchomego

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 928/19)

  Dodano: 2020-06-29

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 928/19 zezwolił Wiesławowi Kielochowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 712,00 zł (siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 0/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Mateuszowi Kielochowi

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 927/19)

  Dodano: 2020-06-29

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 927/19 zezwolił Wiesławowi Kielochowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 712,00 zł (siedem tysięcy siedemset dwanaście złotych 0/100) jako świadczenia należnego uczestnikowi Szymonowi Kielochowi

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 955/19)

  Dodano: 2020-06-29

  Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 955/19 zezwolił Marii Maleckiej i Krystianowi Maleckiemu na złożenie do depozytu sądowego...

 • Komunikat Ministra Sprawiedliwości i GIS

  Dodano: 2020-06-23

  Wprowadzenie możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu

 • Zestawienie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej

  Dodano: 2020-06-23

  Z perspektywy beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • Zmiana przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

  Dodano: 2020-06-23

  Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów

 • Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego (I Ns 376/19)

  Dodano: 2020-05-27

  „Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 11 maja 2020 roku wydanym w sprawie I Ns 376/19 zezwolił Dariuszowi Hajdukowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,05 (05/100) złotych tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą (numer hipoteki 1) w księdze wieczystej nr KA1P/00049611/8 stanowiącej własność Dariusza Hajduka, z tym zastrzeżeniem, że wpłacona kwota ma być wypłacona

do góry