Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

Aktualności 18 Kwietnia 2018

Portal e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia. 

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej (e-znak).

E-znaki są generowane w systemie e-Płatności.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez portal e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej (e-znaku). E-znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. E-znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz.

E-znaki mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.  

Nowe e-znaki opłaty sądowej mogą zostać zakupione zarówno w kasie sądu (wydruk na etykietach samoprzylepnych), jak i poprzez platformę e-Płatności https://oplaty.ms.gov.pl.

Stare, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.

Po 30 czerwca 2018 r.:

  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
  • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
  • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Więcej informacji na temat Portalu e-Płatności: https://www.pszczyna.sr.gov.pl/zalatw-sprawe/e-platnosci-sadowe 

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

  • bezgotówkowej  - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
  • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu. 

Informacje na temat rachunków bankowych: https://www.pszczyna.sr.gov.pl/informacje-interesantow/konta-bankowe 

Informacje na temat godzin urzędowania Kasy Sądu Rejonowego w Pszczynie: https://www.pszczyna.sr.gov.pl/informacje-interesantow/godziny 

rejestr zmian
do góry