Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Aktualności 9 Marca 2010

Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 26, poz 156) wprowadzająca nowe postępowanie odrębne - elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528-50537 k.p.c.). W ramach elektronicznego postępowania upominawczego możliwe jest składanie pozwów o zapłatę w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl) w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Więcej informacji na temat elektronicznego postępowania upominawczego znajduje się na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl.

rejestr zmian
do góry