Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Informacja z dnia 9 stycznia 2019r. Adm-1101-9/18 o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego przeprowadzonego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w dniu 7 stycznia 2019r.

Informacja z dnia 9 stycznia 2019r. Adm-1101-9/18 o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego przeprowadzonego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w dniu 7 stycznia 2019r.

Aktualności 9 Stycznia 2019

Na podstawie art. 149a § 1  ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 23, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 769) przedstawiam informację
o wynikach konkursu na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego  w Sądzie Rejonowym
w Pszczynie:

 

  1. Danielak-Urbanek Maja, liczba punktów z testu: 32,   liczba punktów za kazus: 8
  2. Duda Jacek, liczba punktów z testu:  48,   liczba punktów za kazus: 10
  3. Jędyk Agata, liczba punktów z testu:  39,   liczba punktów za kazus: 9
  4. Słowik Monika, liczba punktów z testu: 47,   liczba punktów za kazus: 13
  5. Werszowec Agata, liczba punktów z testu: 49,  liczba punktów za kazus: 14

 

Na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie wybrano  Panią Agatę Werszowec

Ponadto sporządzono listę rezerwową, na którą wpisano kandydatów:

  1. Monika Słowik
rejestr zmian
do góry