Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty - umowa o zastępstwo - Adm. 1101-6/18

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowisko stażysty - umowa o zastępstwo - Adm. 1101-6/18

Aktualności 1 Października 2018

ZAWIADOMIENIE

  W związku z ogłoszonym naborem kandydatów w drodze konkursu na stanowisko stażysty, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 1 października 2018r. przeprowadziła I etap konkursu - selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu i ustaliła kandydatów zakwalifikowanych  do II etapu konkursu - praktycznego sprawdzianu umiejętności tj.:

  1. Iwona Wołkowska-Janczyk
  2. Edyta Kremiec
  3. Ewelina Plucińska
  4. Magdalena Szumigaj
  5. Żaneta Żołnierczyk
  6. Karolina Węglarz

 Wyżej wymienionych kandydatów prosi się, o zgłoszenie z dowodem osobistym w dniu 
9 października 2018 r.  w Oddziale Administracyjnym tut. Sądu pokój nr 122  (budynek przy ul. Bogedaina 14 - I piętro) o godzinie  1000,  w celu przystąpienia do drugiego etapu konkursu - praktycznego sprawdzianu umiejętności.

rejestr zmian
do góry