Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Libek zm. 04.07.2014r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Andrzeju Libek zm. 04.07.2014r.

Aktualności 20 Sierpnia 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 7 maja 2019 r., w sprawie o sygn. akt I Ns 328/19, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Andrzeju Libek, synu Edwarda i Anny, PESEL: 56101804610, zmarłym dnia 4 lipca 2014 r. w Pszczynie, ostatnio stale zamieszkałym w Pszczynie, ul. Bolesława Śmiałego 19/4.

Pouczenie :
spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

rejestr zmian
do góry