Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Henryku Bogocz zm. 27.04.2018r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Henryku Bogocz zm. 27.04.2018r.

Aktualności 6 Lutego 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 22 stycznia 2019r., w sprawie o sygn. akt I Ns 748/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Henryku Bogocz, synu Ludwika i Marii, PESEL: 51111516757, którego zwłoki zostały znalezione dnia 27 kwietnia 2018r. w Pszczynie, ostatnio stale zamieszkałym w Pszczynie, ul. Warowna 41/7. Sporządzenie spisu inwentarza polecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Tomaszowi Gleniowi.
Pouczenie :
spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

rejestr zmian
do góry