Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Marii Biela zm. 25.12.2018r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Marii Biela zm. 25.12.2018r.

Aktualności 26 Marca 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 6 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 104/19, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marii Biela, PESEL 53031917247, córce Emila i Łucji zmarłej dnia 25 grudnia 2018 roku w Tychach, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Kryry, ul. Klimy 7. Sporządzenie spisu inwentarza polecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Patrycji Galocz.

Poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

rejestr zmian
do góry