Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Tomaszu Ślosarczyk zm. 23.02.2019r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Tomaszu Ślosarczyk zm. 23.02.2019r.

Aktualności 8 Maja 2019

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 28 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629) Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 12 marca 2019 r. został złożony przez Iwonę Ślosarczyk przed notariuszem Rozalią Gołbą-Dorak w Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej, Rep. A nr 1144/2019 wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku, po Tomaszu Ślosarczyku, PESEL 69061214133, zmarłym w dniu 23 lutego 2019 r. w Cieszynie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Bestwina, ul. Krakowska numer 274A, który prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Prywatny Zakład Przetwórstwa Drewna „Tartak-Meble” Tomasz Ślosarczyk z siedzibą w Bestwinie, prowadzonego pod adresem 43-512 Bestwina, ul. Krakowska numer 274, NIP 6521001488, REGON 270661620. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 227/19.

Pouczenie :

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). 
  3. Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
rejestr zmian
do góry