Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wiesławie Hankus zm. 11.06.2018r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wiesławie Hankus zm. 11.06.2018r.

Aktualności 24 Stycznia 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 11 grudnia 2018r., w sprawie o sygn. akt I Ns 810/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Wiesławie Hankus, synu Jana i Joanny, PESEL: 57111809132, zmarłym dnia 11 czerwca 2018r. w Bytomiu, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Ligota, ul. Włościańska 22. Sporządzenie spisu inwentarza polecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Patrycji Galocz.
Pouczenie :
spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

rejestr zmian
do góry