Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Wiencek zm. 07.11.2010r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Wiencek zm. 07.11.2010r.

Aktualności 22 Sierpnia 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 21 maja 2019r., w sprawie o sygn. akt I Ns 311/19, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Wiencek, synu Jana i Heleny, PESEL: 59031720630, zmarłym dnia 7 listopada 2010 r. w Bielsku - Białej, ostatnio stale zamieszkałym w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Cichej 61.
Pouczenie:
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

rejestr zmian
do góry