Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Eugeniuszu Michalskim zm. 04.02.2018r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Eugeniuszu Michalskim zm. 04.02.2018r.

Aktualności 24 Września 2018

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 29 sierpnia 2018r., w sprawie o sygn. akt I Ns 587/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Eugeniuszu Michalskim, synu Alojzego i Zofii, PESEL: 41072901859, zmarłym dnia 4 lutego 2018r. w Wiśle Małej, ostatnio stale zamieszkałym w Wiśle Małej przy ul. Borsuków 22. Sporządzenie spisu inwentarza polecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Patrycji Galocz.

Pouczenie :
spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

rejestr zmian
do góry