Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Kobiór zm. 10 stycznia 2017

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Grzegorzu Kobiór zm. 10 stycznia 2017

Aktualności 29 Października 2018

Postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie, w sprawie o sygn. akt I Ns 486/18, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Grzegorzu Kobiór zmarłym w dniu 10 stycznia 2017 w Bielsku - Białej, posiadającym numer PESEL 76121013470, mającym adres ostatniego miejsca zwykłego pobytu w miejscowości Wisła Wielka przy ul. Cieszyńskiej 53.

Poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

rejestr zmian
do góry