Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Dubala zm. 09.01.2018r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Dubala zm. 09.01.2018r.

Aktualności 6 Grudnia 2018

Postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Pszczynie, w sprawie o sygn. akt I Ns 733/18, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janie Dubala, zmarłym dnia 9 stycznia 2018r., ostatnio stale zamieszkałym w Pszczynie, do którego sporządzenia został wyznaczony Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Tomasz Gleń. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

rejestr zmian
do góry