Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Józefie Białka zm. 26.11.2011r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Józefie Białka zm. 26.11.2011r.

Aktualności 8 Stycznia 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 17 września 2018r., w sprawie o sygn. akt I Ns 629/18, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Józefie Białka, synu Juliana i Zofii, PESEL: 59012505335, zmarłym dnia 26 listopada 2011 r. w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Liszki 1.
Pouczenie:
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

rejestr zmian
do góry