Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Leontynie Wójcickiej zm. 20.06.2012r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Leontynie Wójcickiej zm. 20.06.2012r.

Aktualności 29 Czerwca 2020

Postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie, w sprawie o sygn. akt I Ns 959/19, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Leontynie Wójcickiej (córce Jana i Heleny) zmarłej w dniu 20 czerwca 2012 roku w Bielsku - Białej, posiadającej numer PESEL 39110509121, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Czechowice- Dziedzice przy ul. Łukasiewicza 51.
Poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

rejestr zmian
do góry