Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Leszku Droździku zm.12.01.2017r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Leszku Droździku zm.12.01.2017r.

Aktualności 29 Czerwca 2020

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie, w sprawie o sygn. akt I Ns 43/20, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Leszku Droździk (synu Franciszka i Heleny) zmarłym w dniu 12 stycznia 2017 roku w Bielsku - Białej, posiadającym numer PESEL 42070400494, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Czechowice- Dziedzice przy ul. Barlickiego 35.
Poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

rejestr zmian
do góry