Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Kapuściku zm. 8 lipca 2014r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marku Kapuściku zm. 8 lipca 2014r.

Aktualności 4 Maja 2020

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹¹ k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 16 stycznia 2020 r., w sprawie o sygn. akt I Ns 960/19, wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza spadku po Marku Kapuściku, PESEL: 69030110338, synu Czesława i Antoniny, zmarłym w dniu 8 lipca 2014 r. w Czechowicach-Dziedzicach, ostatnio zamieszkałym w Czechowicach-Dziedzicach.
Pouczenie:
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 638¹¹ k.p.c.).

rejestr zmian
do góry