Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiesławie Pławeckiej zm. 07.07.2018r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiesławie Pławeckiej zm. 07.07.2018r.

Aktualności 2 Lipca 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 09 maja 2019r., w sprawie o sygn. akt I Ns 21/19, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Wiesławie Pławeckiej z domu Malarek, PESEL: 53022116705, córce Rafała i Doroty, zmarłej w dniu 07 lipca 2018r. w Łące, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Łąka ul. Jagiellońska 3.
Pouczenie:
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

rejestr zmian
do góry