Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Eryku Skrzypczyk zm. 23.12.2017r.

OGŁOSZENIE - Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po Eryku Skrzypczyk zm. 23.12.2017r.

Aktualności 12 Maja 2020

Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. Ks. Bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna wzywa spadkobierców Eryka Fryderyka Skrzypczyk (PESEL: 41092408853), syna Roberta i Łucji, urodzonego w dniu 24 września 1941 r. w miejscowości Piasek, zmarłego w dniu 23 grudnia 2017 r. w Pszczynie, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Piasek, ul. Leśna 5, po którym przed tut. Sądem pod sygn. akt I Ns 1012/19 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

rejestr zmian
do góry