Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o uznanie za zmarłego Stanisława Swinkę oraz Alojzego Swinkę

OGŁOSZENIE - Postanowienie o uznanie za zmarłego Stanisława Swinkę oraz Alojzego Swinkę

Aktualności 22 Sierpnia 2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłych:
Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, iż pod sygn. akt sprawy I Ns 220/19 wszczął postępowanie z wniosku Andrzeja Świerkot zamieszkałego w Studzionce przy ul. Powstańców Śląskich 87 o uznanie za zmarłych: Stanisława Teofila Swinki (Swinka albo Świnka) urodzonego w dniu 27 kwietnia 1903r. w Mizerowie, syna Jana i Marii Swinka (albo Świnka) z domu Schypuła albo Szypuła, ostatnio stale zamieszkałego w Mizerowie oraz Alojzego Filipa Swinki (Swinka albo Świnka) urodzonego w dniu 26 maja 1906r. w Mizerowie, syna Jana i Marii Swinka (albo Świnka) z domu Schypuła albo Szypuła, ostatnio stale zamieszkałego w Mizerowie. Ostatnia informacja na temat zaginionych pochodzi z dnia 10 grudnia 1919r.
Wzywa się zaginionych Stanisława Teofila Swinkę i Alojzego Filipa Swinkę, aby w terminie 4 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Pszczynie, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych.
Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w terminie 4 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia przekazały je Sądowi Rejonowemu w Pszczynie.

rejestr zmian
do góry