Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 5/19)

OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 5/19)

Aktualności 5 Sierpnia 2019

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Pszczynie postanowieniem z dnia 2 lipca 2019 roku wydanym w sprawie I Ns 5/19 zezwolił Przemysławowi Górze (Góra) na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 4 zł (cztery złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 1 (jeden) wpisaną na rzecz Sebastiana Góry (syna Sebastiana i Anny) oraz Marii Góry (córki Józefa i Marii), obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawcy Przemysława Góry (Góra), położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00070806/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 3 zł (trzy złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 2 (dwa) wpisaną na rzecz Józefa Góry oraz Zofii Gandor, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawcy Przemysława Góry (Góra), położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00070806/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 3 zł (trzy złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 3 (trzy) wpisaną na rzecz Józefa Góry oraz Zofii Gandor, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawcy Przemysława Góry (Góra), położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00070806/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych;
- 3 zł (trzy złote) tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą nr 5 (pięć) wpisaną na rzecz Marii Markiel, obciążającą nieruchomość gruntową stanowiącą własność wnioskodawcy Przemysława Góry (Góra), położoną w miejscowości Bestwina, a zapisaną w księdze wieczystej numer KA1P/00070806/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
z tym zastrzeżeniem, że kwoty te mają być wypłacone odpowiednio Sebastianowi Górze i Marii Górze, Józefowi Górze i Zofii Gandor oraz Marii Markiel - na ich wniosek po wykazaniu przez nich tożsamości albo ich spadkobiercom po wykazaniu przez nich praw do spadku.
Wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu pouczając ich, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją tj. przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

rejestr zmian
do góry