Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 496/18)

OGŁOSZENIE - Postanowienie o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego (sygn. akt I Ns 496/18)

Aktualności 18 Marca 2020

Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 31 lipca 2018 roku wydanym w sprawie o sygn. I Ns 496/18 zezwolił Skarbowi Państwa- Prezesowi Sądu Rejonowego w Pszczynie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 200,00 zł (dwieście 00/100 złotych) wraz z odsetkami w wysokości 44 groszy (44/100) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia majątkowego, zastosowanego postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pszczynie z dnia 19 stycznia 2018 roku, sygn. akt 2 Ds. 90.2018, a uchylonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku, sygn. akt II K 119/18 z zastrzeżeniem, iż wyżej wymieniona kwota ma zostać wypłacona spadkobiercom zmarłego uczestnika postępowania Krzysztofa Krawczyka - pod warunkiem złożenia dokumentów na okoliczność wykazania następstwa prawnego spadkobierców.
Wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu pouczając, że nieodebranie depozytu w terminie 3 lat od doręczenia wezwania skutkować będzie jego likwidacją.

rejestr zmian
do góry