Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Postępowanie o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Knieżyk zm. 29.03.2019r.

OGŁOSZENIE - Postępowanie o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Knieżyk zm. 29.03.2019r.

Aktualności 12 Grudnia 2019

Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna wzywa spadkobierców Anny Knieżyk (PESEL: 54051915923), córki Anny i Stefana, urodzonej w dniu 19 maja 1954 r. w Czechowicach-Dziedzicach, zmarłej w dniu 29 marca 2019 r. w Czechowicach-Dziedzicach, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu były Czechowice-Dziedzice ul. Traugutta 22/25, po której przed tut. Sądem pod sygn. akt I Ns 442/19 toczy się postępowanie o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

rejestr zmian
do góry