Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Protokół złożenia wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Michale Surmiak zm. 24.06.2019r.

OGŁOSZENIE - Protokół złożenia wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku po Michale Surmiak zm. 24.06.2019r.

Aktualności 3 Września 2019

Na podstawie art. 636 ᵌ§3 k.p.c. w zw. z art. 28 ust.1 zd.2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 3 lipca 2019r. przed notariuszem Aleksandrą Szafron- Sekta w Kancelarii Notarialnej w Pszczynie złożono wykaz inwentarza przedsiębiorstwa działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Michał Surmiak prowadzonego pod adresem Jankowice ul. Złote Łany 146, NIP 6381509518, , wchodzącego w skład spadku po Michale Andrzeju Surmiak zmarłym 24 czerwca 2019r., który to wykaz objęto protokołem Rep. A numer 4113/2019.
                Poucza się, że ze złożonym wykazem, który znajduję się także w aktach Sądu Rejonowego w Pszczynie I Wydziału Cywilnego o sygnaturze I N 443/19, może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
Poucza się także, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

rejestr zmian
do góry