Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Spis inwentarza po Janie Witkowskim zm. 22.10.2015r.

OGŁOSZENIE - Spis inwentarza po Janie Witkowskim zm. 22.10.2015r.

Aktualności 23 Października 2019

„W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 23 sierpnia 2019 r., w sprawie o sygn. akt I Ns 625/19, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku Janie Witkowskim, synu Kazimierza i Gertrudy, PESEL: 60051917377, zmarłym dnia 22 października 2015 r. w Mizerowie, ostatnio stale zamieszkałym w Mizerowie.
Pouczenie :
spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).”

rejestr zmian
do góry