Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Spis inwentarza po Piotrze Majer zm. 5.08.2019r.

OGŁOSZENIE - Spis inwentarza po Piotrze Majer zm. 5.08.2019r.

Aktualności 8 Października 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 25 września 2019r., w sprawie o sygn. akt I Ns 713/19, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Piotrze Majer, synu Jana i Łucji, PESEL: 44060609230, zmarłym dnia 5 sierpnia 2019r. w Pszczynie, ostatnio stale zamieszkałym w Pszczynie przy ul. Lotników 7. Sporządzenie spisu inwentarza polecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Patrycji Galocz.
Pouczenie :
spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c.).

rejestr zmian
do góry