Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Andrzeju Flis zm. 17.03.2018r.

OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Andrzeju Flis zm. 17.03.2018r.

Aktualności 4 Lutego 2020

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 9 grudnia 2019 r. został złożony przez Beatę Prochowik-Flis, Dawida Flis, Kamila Flis i Seweryna Flis wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Andrzeja Flis, zmarłego w dniu 17 marca 2018 r., PESEL: 60112501453, ostatni adres zamieszkania: 43-225 Wola, ul. Przemysłowa 5/32.

Jednocześnie Sąd poucza, że:

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza.

3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należący do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

rejestr zmian
do góry