Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Janie Soczek zm. 15.05.2019r.

OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Janie Soczek zm. 15.05.2019r.

Aktualności 8 Października 2019

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 sierpnia 2019r. został złożony przez Katarzynę Soczek wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Jana Soczek, zmarłego w dniu 15 maja 2019r., PESEL: 43032102670, ostatni adres zamieszkania: Czechowice-Dziedzice, ul. Konopnickiej 16/18.
Pouczenie:
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

rejestr zmian
do góry