Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Piotrze Larysz zm. 29.09.2017r.

OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Piotrze Larysz zm. 29.09.2017r.

Aktualności 5 Listopada 2019

Sygn. akt: I Ns 687/19

OGŁOSZENIE


,,W trybie art. 6381 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 14 października 2019r. został złożony wykaz inwentarza, dotyczący spadkodawcy Piotra Larysz, zmarłego w dniu 29 września 2017r., PESEL: 70031500376, ostatni adres zamieszkania: 43-200 Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie”.

Pouczenie:
,,1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”;

rejestr zmian
do góry