Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Zbigniewie Wojtasik zm. 13.02.2019r.

OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza po Zbigniewie Wojtasik zm. 13.02.2019r.

Aktualności 4 Lutego 2020

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 18 listopada 2019 r. został złożony przez Gabrielę Wojtasik, Tomasza Wojtasik i Stanisław Wojtasik wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Andrzeja Flis, zmarłego w dniu 13 lutego 2019 r., PESEL: 57091412319, ostatni adres zamieszkania: 43-267 Suszec, ul. Piaskowa 17D/2.

Jednocześnie Sąd poucza:

1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3. Osoby wskazane w pkt 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należący do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

rejestr zmian
do góry