Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Krzepina zm. 25.02.2019r.

OGŁOSZENIE - Wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Krzepina zm. 25.02.2019r.

Aktualności 15 Kwietnia 2020

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 27 stycznia 2020 r. został złożony przez Ewelinę Macura i Magdalenę Drabiec w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Krzepina, posiadającego PESEL nr: 60050116456, zmarłym w dniu 25 lutego 2019r., którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu były 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Towarowa 3/6. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I N 66/20.

Pouczenie :

  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c.  mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.). 
  3. Osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
rejestr zmian
do góry