Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Annie Śmiłowskiej zm. 04.02.2019r.

OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Annie Śmiłowskiej zm. 04.02.2019r.

Aktualności 16 Września 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 389/19, wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Annie Śmiłowskiej, PESEL 46090120604, córce Władysława i Zofii zmarłej dnia 4 lutego 2019 roku w Pszczynie, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu była miejscowość Wola, ul. Dębowa 4/3. Sporządzenie spisu inwentarza polecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie - Andrzejowi Rojkowskiemu.

Poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

rejestr zmian
do góry