Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Dariuszu Zając zm. 06.09.2015r.

OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Dariuszu Zając zm. 06.09.2015r.

Aktualności 3 Lutego 2020

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie ogłasza, że w dniu 13 stycznia 2020 r. został złożony przez Sylwię Zając w sądzie spadku, tj. w Sądzie Rejonowym w Pszczynie w I Wydziale Cywilnym wykaz inwentarza spadku po Dariuszu Krzysztofie Zając, synu Jana i Anny, posiadającego PESEL nr: 77072314876, zmarłym w dniu 06 września 2015 r. w Enderry na terenie Irlandii, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu była Pszczyna (ul. Strzelecka 8). Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I N 23/20.
Pouczenie :
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.) zaś osoby wskazane w art. 637  § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.)

3. Osoby wymienione w pkt 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

rejestr zmian
do góry