Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Tomaszu Urbańskim zm. 11.01.2011r.

OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Tomaszu Urbańskim zm. 11.01.2011r.

Aktualności 17 Września 2019

W trybie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹¹ k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 25 lipca 2019r., w sprawie o sygn. akt I Ns 86/19, wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza spadku po Tomaszu Urbańskim, PESEL: 59110900418, synu Stanisława i Zofii (nazwisko rodowe: Podsiadło), zmarłym w dniu 11 stycznia 2011r. w Wilkowicach, ostatnio zamieszkałym pod adresem przy ul. Węglowej 94/5 w Czechowicach-Dziedzicach, w szczególności z uwzględnieniem po stronie pasywów wierzytelności wnioskodawczyni „DEFENSA” Szwed i Wspólnicy Spółki Jawnej z siedzibą w Łodzi wynikającej z zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanemu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział X Cywilny w dniu 17 czerwca 2010r. w sprawie o sygn. akt X Nc 8071/10, któremu została nadana klauzula wykonalności na następcę oraz po stronie aktywów możliwej wartości wkładu lokatorskiego dla lokalu położonego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Węglowej 94/5 i środków zgromadzonych na rachunku zmarłego jako członka Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Pouczenie:
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 638¹ § 4 k.p.c. w zw. z art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 638¹¹ k.p.c.).

rejestr zmian
do góry