Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Zbigniewie Misztal zm. 03.08.2016r.

OGŁOSZENIE - Wykaz spisu inwentarza po Zbigniewie Misztal zm. 03.08.2016r.

Aktualności 3 Września 2019

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 5 lipca 2019r. został złożony przez Zuzannę Misztal wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zbigniewa Misztal, zmarłego w dniu 03 sierpnia 2016r., PESEL: 68081003659, ostatni adres zamieszkania: 43-225 Wola, ul. Dębowa 24/6.

Pouczenie:
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

rejestr zmian
do góry