Strona główna/Informacje dodatkowe/Aktualności/Ogłoszenie z dnia 23.10.2019r. w sprawie I N 585/19

Ogłoszenie z dnia 23.10.2019r. w sprawie I N 585/19

Aktualności 25 Października 2019

"W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Pszczynie (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 16 września 2019r. został złożony przez Joannę Farugę wykaz inwentarza, dla którego złożono korektę w dniu 30 września 2019r., dotyczący spadkodawcy Adriana Farugi, zmarłego w dniu 10 lutego 2019r., PESEL: 81082114917, ostatni adres zamieszkania: 43-215 Jankowice, ul. Złote Łany 78A".

Pouczenie:
"1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.
2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza";

rejestr zmian
do góry